Blanketter för partifinansiering

Intäktsredovisning avseende parti (KAM11001)

Blanketten ska användas för att redovisa hur partiet har finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer. 

Intäktsredovisning avseende personvalskampanjer (KAM11002)

Blanketten ska användas för att redovisa hur en ledamot eller en ersättare för en ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer.  Blanketten skickas elektroniskt till behörig företrädare för partiet på central nivå.

28 november 2017