Intäktsredovisning Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti

Avser period 2016-01-01 t o m 2016-12-31

Offentligt stöd

Sammanfattning av tabellen
Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier:45 313 650 kr
Stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen:89 166 800 kr
Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet: kr
Summa offentligt stöd:134 480 450 kr

Intäkter

Sammanfattning av tabellen
Intäkter från försäljning:2 599 212 kr
Intäkter från lotterier:36 926 220 kr
Intäkter från insamlingar: kr
Intäkter från liknande verksamheter:38 875 367 kr
Summa intäkter:78 400 799 kr

Medlemsavgifter

Sammanfattning av tabellen
Medlemsavgifter:4 321 171 kr
Summa medlemsavgifter:4 321 171 kr

Bidrag

Sammanfattning av tabellen
Bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer:4 564 709 kr
* Bidrag från privatpersoner:2 523 701 kr
* Bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder:15 069 368 kr

* Eventuella bidrag som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Anonyma bidrag:0 kr

Om partiet tagit emot anonyma bidrag särredovisas uppgifter om vilket anonymt bidrag som lämnats och bidragets storlek ovan.

Antal anonyma bidrag:0 st
Summa bidrag:22 157 778 kr

Särredovisning företag

Eventuella bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Svenka målareförbundet, Box 1113, 11181 Stockholm, 802002-389484 822 kr
Elektrikerförbundet, Box 1123, 11181 Stockholm, 802000-7392142 230 kr
GS-Facket För Skogs, Trä och Grafiska, Box 1152, 11181 Stockholm 802005-1218299 778 kr
Fastighetsanställdas förbund, Box 70446, 17025 Stockholm, 802000-8622179 358 kr
Industrifacket Metall, Olof Palmes gata 11, 10552 Stockholm, 802002-28961 507 314 kr
Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 10432 Stockholm, 802001-78883 131 844 kr
Livsmedelsarbetareförbundet, Box 1156, 111 81 Stockholm, 802002-1062180 534 kr
LO, 10553 Stockholm, 802001-97696 000 000 kr
Svenska Kyrkan, 75170 Uppsala, 252002-61352 304 172 kr
Sveriges Kommuner och Landsting, 11882 Stockholm, 222000-03151 134 160 kr
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Box 1127, 11181 Stockholm, 802002-600490 042 kr
Svenska musikerförbundet, Box 49144, 10029 Stockholm, 802002-375315 114 kr
Summa:15 069 368 kr

Särredovisning privatpersoner

Eventuella bidrag från privatpersoner som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr

Särredovisning anonyma bidrag

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr
21 juni 2017