Ansökan och avgift för registrering av trossamfund

Skicka in en skriftlig ansökan till Kammarkollegiet om du vill registrera ett trossamfund. Samtliga personer som ingår i styrelsen ska underteckna ansökan.

Beslutet om registrering innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundet på annat sätt än att det uppfyller lagens krav.

Avgift

Det kostar 500 kronor att ansöka om registrering. Efter det kostar det 500 kronor per år att vara registrerad. Sätt in pengarna på Kammarkollegiets bankgirokonto 167-7095.

21 januari 2019