Vanliga frågor om registrering av trossamfund

Vad är ett registrerat trossamfund?

Ett registrerat trossamfund är ett samfund som Kammarkollegiet har registrerat enligt lagen om trossamfund. Trossamfundet blir en juridisk person genom registreringen och kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter. Trossamfundet får också skydd för namnet och kan ansöka hos regeringen om hjälp av staten med att beräkna och ta in medlemsavgifter. Ett beslut om registrering innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till trossamfundets verksamhet eller att samfundet är formellt godkänt av svenska staten.

Kan en organisatorisk del av ett trossamfund ansöka om registrering?

Ja, om ett trossamfund är registrerat kan dess organisatoriska delar också registreras. Samma förutsättningar för registrering gäller då som vid registrering av trossamfundet.

Vad krävs för att ett trossamfund ska kunna registreras?

Trossamfundets ändamål ska vara att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation. Trossamfundet ska ha stadgar där ändamålet framgår och där det regleras hos beslut fattas inom samfundet. Vidare ska trossamfundet ha en styrelse eller motsvarande organ. Slutligen ska trossamfundets namn särskilja samfundets verksamhet från andras. Namnet får inte heller strida mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.

Hur ansöker vi om registrering?

Skicka in blanketten ”Ansökan om registrering av trossamfund” som finns här på webben. Samtliga personer som ingår i styrelsen ska underteckna ansökan i original. Ni måste också betala ansökningsavgiften innan Kammarkollegiet kan börja handlägga ert ärende.

Hur kan vi ändra våra registrerade uppgifter?

Skicka in blanketten ”Anmälan om ändring av registrerade uppgifter” som finns här på webben. Blanketten kan undertecknas av samfundets kontaktperson eller av någon styrelseledamot.

Kostar det något att vara registrerad?

Det kostar 500 kronor per år att vara registrerad. Avgiften ska sättas in på Kammarkollegiets bankgirokonto 167-7095.

08 mars 2017