Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning hos Resegarantinämnden.

Resegarantinämnden beslutar vem som har rätt till ersättning enligt resegarantilagen och hur stor ersättningen ska vara.

Resegarantilagen gäller dock endast för köp av paketresa eller paketliknande resa, inte vid köp av bara transport eller turisttjänst.

För att räknas som paketresa krävs att det är fråga om transport och inkvartering eller transport/inkvartering i kombination med någon turisttjänst (till exempel teaterbesök, en fotbollsmatch eller en hyrbil.)

Gör så här

  • Fyll i Resegarantinämndens blankett Ansökan om ersättning.
  • Bifoga resehandlingar och kvitto eller kontoutdrag som visar att resan är betald.
  • Skicka allting till Resegarantinämnden. Obs! Du måste skicka blanketten inom tre månader från det att resan blev inställd eller avbruten. Vid en konkurs gäller tre månader från konkursdagen.

Om pengarna inte räcker till?

Om researrangören inte har tillräcklig garanti kanske pengarna inte täcker alla resenärers krav. Då får alla resenärer en lika stor procentuell andel av den beslutade ersättningen.

Resegarantinämnden utses av regeringen

Resegarantinämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Två av ledamöterna företräder konsumenternas intressen och två företräder företagarnas intressen. Samtliga utses av regeringen.

Kammarkollegiet administrerar och förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

13 juli 2018