Du som arrangerar resor

Du som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ha resegaranti. Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Den 13 juni fattade riksdagen beslut om en ny paketreselag och en ny resegarantilag som börjar gälla den 1 augusti 2018. 

Vad är en resegaranti?

Resegarantin är en betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. Från och med den 1 augusti 2018 går det även att ordna resegaranti genom att deponera medel hos oss.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Tanken är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa måste ställas in eller avbrytas.

Anmäl till Kammarkollegiet

Anmäl din garantipliktiga verksamhet till oss på Kammarkollegiet. Vi räknar ut vilket garantibelopp du ska ha. Du ska inte betala in några pengar till oss.

Visa att du ställt resegaranti

Du kan använda vår banner på din webbplats för att visa dina resenärer att du har resegaranti.

11 oktober 2018