Du som arrangerar resor

Du som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ha resegaranti.

Den 13 juni fattade riksdagen beslut om en ny paketreselag och en ny resegarantilag som börjar gälla den 1 augusti 2018. 

Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Du kan använda Kammarkollegiets banner på din webbplats för att visa dina resenärer att du har resegaranti.

Anmäl till Kammarkollegiet

Anmäl din garantipliktiga verksamhet till Kammarkollegiet. Vi räknar ut vilket garantibelopp du ska ha. Du ska inte betala in några pengar till oss.

Vad är en resegaranti?

Resegarantin är en betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. Den ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Tanken är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa måste ställas in eller avbrytas.

07 augusti 2018