Anmäl din reseverksamhet

Resegarantin måste vara rätt beräknad. Lämna därför dina uppgifter till oss minst en gång om året. Och förnya uppgifterna när verksamheten ändras.

Omfattningen på verksamheten ligger till grund för varje nytt beslut om resegaranti. Vilka uppgifter du ska lämna beror på om du är arrangör, återförsäljare eller bedriver reseverksamhet på annat sätt.

Så anmäler du

Fyll i blanketterna Anmälan och Budget och skicka in dem till Kammarkollegiet. Bifoga även eventuellt marknadsföringsmaterial. Budgeten avgör hur stor resegaranti du ska ha.
Har du anmält verksamhet till kollegiet tidigare ska du också fylla i blanketten Budgetuppföljning och skicka in den till oss. Den hjälper oss att bedöma resultat jämfört med tidigare budget och ställd garanti.
Glöm inte att skriva under alla blanketter. Om du har ett aktiebolag ska din revisor också skicka oss en rapport över faktiska iakttagelser. Om du har undantag från kravet på revisor ska du istället skicka in din bolagsordning för att visa att du inte har någon revisor.

Så ställer du resegaranti

Lämna Kammarkollegiets beslut om din garantis storlek till en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. De ställer ut garantin och skickar den till oss i original. Du ska alltså inte betala in några pengar till Kammarkollegiet.

Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som ställer ut garantin.

08 mars 2017