Anmälan och budgetuppföljning av reseverksamhet

Resegarantin måste vara rätt beräknad. Lämna därför dina uppgifter till oss minst en gång om året och förnya uppgifterna om verksamheten ändras.

Omfattningen på verksamheten ligger till grund för varje nytt beslut om resegaranti. Vilka uppgifter du ska lämna beror på om du är arrangör, återförsäljare eller bedriver reseverksamhet på annat sätt.

Så anmäler du

Fyll i blanketterna Anmälan av reseverksamhet och Budget och skicka in dem till oss på Kammarkollegiet. Bifoga även eventuellt marknadsföringsmaterial. Budgeten avgör hur stor resegaranti du ska ha.

Har du anmält verksamhet till oss tidigare ska du också fylla i blanketten Budgetuppföljning och skicka in den till oss. Den hjälper oss att bedöma resultat jämfört med tidigare budget och ställd garanti.

Glöm inte att skriva under alla blanketter. Om du har ett aktiebolag ska din revisor också skicka oss en rapport över faktiska iakttagelser. Om du har undantag från kravet på revisor ska du istället skicka in din bolagsordning för att visa att du inte har någon revisor.

Så ställer du resegaranti

Lämna vårt beslut om din garantis storlek till en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. De ställer ut garantin och skickar den till oss i original. Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som ställer ut garantin.

Vill du ordna resegarantin genom att deponera medel hos oss måste du invänta vårt beslut med instruktioner innan du betalar in depositionen till oss. Läs mer om hur du går tillväga här.

05 december 2018