Frågor och svar

Svar på frågor om vad som gäller efter att den nya resegarantilagen trätt i kraft  den 1 augusti 2018. (Observera att den gamla lagstiftningen gäller för resor som bokats tidigare.)
 

1. Vilken lag om resegaranti gäller?
Den gamla och den nya lagen om resegaranti gäller parallellt under en övergångsperiod. Det som avgör är när resan blivit bokad. När resan genomförs är däremot inte av betydelse. Därför omfattas exempelvis även en resa som går av stapeln nästa år av den gamla lagen om den blivit bokad innan den 1 augusti 2018.
 
2. På vilka sätt kan jag ordna resegaranti?
Du kan ordna resegaranti genom betalningsutfästelse, försäkring eller deponerade medel hos antingen en bank eller hos oss.

3. När kan jag börja deponera medel hos er?
Du kan deponera medel hos oss från den 1 augusti 2018 eller senare.

4. Hur gör jag för att deponera medel hos er?
 Här kan du läsa om hur du går till väga.
 
5. Kan jag ordna resegaranti som försäkring hos vilket försäkringsbolag som helst?
Vi kan inte svara på vilka som kommer att erbjuda tjänsten så fråga det försäkringsbolag du är intresserad av. Vi får godkänna resegaranti i form av försäkring från alla försäkringsbolag som är registrerade inom OECD. 

6. Räknas resor köpta av näringsidkare/företagare också som paketresor?
Även när resenären är en näringsidkare/företagare så räknas bokningar som paketresor enligt den nya lagen. Undantaget är om det skrivits ett allmänt avtal om att anordna affärsresor innan resan, då är bokningen inte garantipliktig.

7. Behöver återförsäljare av en svensk arrangör ställa resegaranti ?
Du som är återförsäljare av paketresor behöver inte ordna med garanti för resor som bokas den 1 augusti 2018 eller senare om resan som satts ihop av arrangör etablerad inom EES.

Du behöver inte göra någonting innan vi begär in uppgifter för årliga prövningen av dig resegaranti.

När samtliga resenärer som har bokat sina resor den 31 juli 2018 eller tidigare har kommit hem kan du kontakta oss för prövning av återlämning av garantin. Du behöver då kunna styrka att du inte har kvar några resenärer som har bokat en resa den 31 juli 2018 eller tidigare.

Om du är återförsäljare åt både arrangör inom och utom EES gäller som ovan förutom att du fortsatt kan behöva ordna med resegaranti. Det kan då bli aktuellt med nedsättning av din resegaranti.

8. Behöver utländska arrangörer ställa resegaranti?
Arrangörer utanför EES som riktar sin marknadsföring mot Sverige ska enligt den nya lagstiftningen ordna med resegaranti i antingen Sverige eller annat land inom EES.

Utländska arrangörer som är etablerade inom EES behöver endast ordna med resegaranti i det land som arrangören är etablerad. Garantin ska då omfatta hela den garantipliktiga reseverksamheten.

 
10 oktober 2018