Frågor och svar om den nya resegarantilagen

Den nya lagstiftningen gäller resor som är bokade från och med den 1 augusti 2018. (För resor som bokats fram till och med den 31 juli 2018 gäller den gamla lagstiftningen.)

1. Hur kan jag ordna med resegaranti?
För resorna som är bokade den 1 augusti 2018 eller senare kan du ordna resegaranti på andra sätt än tidigare; genom betalningsutfästelse, försäkring eller deponerade medel hos antingen en bank eller hos oss på Kammarkollegiet.

2. När är det möjligt att börja deponera medel hos Kammarkollegiet?
Du kan deponera medel för resor som bokas den 1 augusti 2018 eller senare. Här får du information om hur du går till väga.

3. Är det möjligt att ordna med resegaranti som försäkring hos vilket försäkringsbolag som helst?
Vi får godkänna resegaranti i form av försäkring från alla försäkringsbolag som är registrerade inom OECD. Vi kan dock inte svara på vilka som kommer att erbjuda den möjligheten. Fråga det försäkringsbolag du är intresserad av om de erbjuder tjänsten.

4. Räknas resor köpta av näringsidkare/företagare också som paketresor?
Även när resenären är en näringsidkare/företagare så räknas bokningar som paketresor enligt den nya lagen. Undantaget är om det skrivits ett allmänt avtal om att anordna affärsresor innan resan, då är bokningen inte garantipliktig.

5. Behöver återförsäljare av en svensk arrangör ställa resegaranti ?
Återförsäljare av paketresor som satts ihop av arrangör etablerad inom EES behöver inte ordna med garanti för resor som bokas den 1 augusti 2018 eller senare.

Du behöver inte göra någonting innan vi begär in uppgifter för årliga prövningen av dig resegaranti. När samtliga resenärer som har bokat sina resor den 31 juli 2018 eller tidigare har kommit hem kan du kontakta oss för prövning av återlämning av garantin. Du behöver då kunna styrka att du inte har kvar några resenärer som har bokat en resa den 31 juli 2018 eller tidigare.

Om du är återförsäljare åt både arrangör inom och utom EES gäller som ovan förutom att du fortsatt kan behöva ordna med resegaranti. Det kan då bli aktuellt med nedsättning av din resegaranti.

6. Behöver utländska arrangörer ställa resegaranti?
Arrangörer utanför EES som riktar sin marknadsföring mot Sverige ska enligt den nya lagstiftningen ordna med resegaranti i antingen Sverige eller annat land inom EES.

Utländska arrangörer som är etablerade inom EES behöver endast ordna med resegaranti i det land som arrangören är etablerad. Garantin ska då omfatta hela den garantipliktiga reseverksamheten.

7. Vilken lag om resegaranti gäller?
Den gamla och den nya lagen om resegaranti kommer att fortsätta gälla parallellt under en övergångsperiod. Det som avgör vilken lag som gäller är när resan blivit bokad. När själva resan genomförs är däremot inte av betydelse. Därför omfattas exempelvis även en resa som går av stapeln nästa år av den gamla lagen om den blivit bokad innan den 1 augusti 2018.
10 september 2018