Hur räknar vi ut resegarantin?

Dina uppgifter ligger till grund för hur stor garanti du behöver per månad. Syftet  med resegarantin är att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar till oss är så precisa som möjligt.

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas.

Du måste ha en garanti som gäller tills vidare. Om den inte räcker under din högsäsong måste du komplettera den med en eller flera tidsbegränsade garantier.

Faktorer som påverkar beräkningen är:

  • Antal resenärer per månad
  • Kostnaden för arrangemangen
  • Hur mycket resenären betalat i förskott i avgift och avbeställningsskydd
  • När förskottsbetalningen ska vara gjord
  • Hur lång tid före avresan som slutbetalningen ska vara gjord
  • Schablonkostnad för hemtransport 

Vi ökar summan av posterna med tio procent för att täcka eventuella ökningar av antalet resenärer och kostnader i förhållande till det du budgeterat. Summan avrundar vi till ett jämt belopp.

Det lägsta belopp som du kan ställa i resegaranti är 50 000 kronor.

Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang, kan du få undantag från skyldigheten att ställa garanti. Du måste fortfarande anmäla din verksamhet till oss.

10 oktober 2018