Resegarantins belopp

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas.

Kammarkollegiet beräknar resegarantins storlek utifrån de uppgifter du lämnar. Vi avgör hur stor garanti du behöver per månad. Syftet är att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar till oss är så precisa som möjligt.

Hur räknar vi ut resegarantin?

Följande faktorer påverkar beräkningen:

  • Hur många resenärer du har per månad
  • Hur mycket dina arrangemang kostar
  • Hur stor avgift inklusive avbeställningsskydd som resenären betalar i förskott
  • När förskottsbetalningen ska vara gjord
  • Hur lång tid före avresan resenärerna ska slutbetala
  • Hemtransportkostnad (schablon)

Vi ökar summan av posterna med tio procent för att täcka eventuella ökningar av antalet resenärer och kostnader i förhållande till det du budgeterat. Summan avrundar vi till ett jämt belopp.

Du måste ha en garanti som gäller tills vidare. Om den inte räcker under din högsäsong måste du komplettera den med en eller flera tidsbegränsade garantier.

Det lägsta belopp som du kan ställa i resegaranti är 50 000 kronor.

Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang, kan du få undantag från skyldigheten att ställa garanti. Du måste fortfarande anmäla din verksamhet till oss.

07 augusti 2018