Resor som kräver resegaranti från och med 1 augusti 2018

 

Paketresor

En  paketresa består av minst två av följande resetjänster:

  • Passagerartransport
  • Inkvartering som inte utgör en integrerad del av en passagerartransport och inte är för bostadsändamål
  • Uthyrning av bil eller av motorcykel som kräver körkort med behörigheten A
  • En turisttjänst som inte utgör en integrerad del av någon av ovanstående resetjänster till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa kan alltså bestå av enbart hotell med biljett till en konsert, utan transport. Eller kanske en flygbiljett och hyrbil, utan boende. Om boende inte ingår i resan måste den pågå längre tid än 24 timmar.

Reglerna om resegaranti gäller oavsett om du har utformat paketresan i förväg, skräddarsytt den på resenärens förfrågan eller om resenären har valt olika resetjänster innan resenären har accepterat att betala. Reglerna gäller även när ett avtal ingås som ger resenären rätt att välja bland ett urval av resetjänster eller om resan köps från olika näringsidkaren och den första näringsidkaren för över information om resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress till en eller flera andra näringsidkare genom ett länkat bokningsförfarande.

Om resan eller arrangemanget anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer är inte paketreselagen och resegarantilagen tillämplig. Lagarna tillämpas heller inte om resan eller arrangemanget köps av en resenär som själv är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund för bokningen.

Sammanlänkat researrangemang

Sammanlänkade researrangemang är när resenären erbjuds att köpa flera tjänster från olika näringsidkare med separata avtal. Exempelvis köp av flygresa via ett avtal, hotellnätter via ett annat och utflykter via ett tredje avtal. I dessa fall är det den första researrangören, det vill säga den som underlättar alla de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget. Detta påminner om länkat bokningsförfarande som beskrivs ovan under paketresor, en väsentlig skillnad är att vid sammanlänkat researrangemang skickas inga uppgifter om resenären vidare från den första näringsidkaren.

27 juni 2018