Resor som kräver resegaranti från och med 1 augusti 2018

Du som är arrangörer och/eller återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla din verksamhet till oss. 

Paketresor och så kallade sammanlänkade arrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen och resegarantilagen.

 • Paketreselagen ansvarar Konsumentverket för. Där definieras vad en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang är.

 • Resegarantilagen, som vi på Kammarkollegiet ansvarar för, säger att arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till oss. Den nya lagen om resegaranti gäller från och med den 1 augusti 2018.

Hur kan jag ordna resegaranti?

För resor som är bokade från och med den 1 augusti 2018 kan du ordna resegaranti på fler sätt än tidigare:

 • genom betalningsutfästelse

 • genom försäkring

 • genom deponerade medel hos antingen en bank eller hos oss

För resor som har bokats den 31 juli 2018 eller tidigare kan du fortfarande enbart ordna med resegaranti genom betalningsutfästelse.

Vilken reseverksamhet är garantipliktig?

Vad som är garantipliktigt reseverksamhet har i vissa delar ändrats i och med den nya lagen. 

 • Resor och arrangemang som inte omfattades av kravet på resegaranti tidigare kan göra det från och med den 1 augusti. Har du en sådan verksamhet behöver vi få in en uppdaterad budget. 

 • I vissa fall kan det också vara tvärt om, att verksamhet som tidigare varit garantipliktig inte längre är det. Har du sådan verksamhet behöver du inte göra någonting innan vi begär in uppgifter för den årliga prövningen av din resegaranti.

Återlämning av garanti

Om din reseverksamhet inte längre är garantipliktig kan du om du vill kontakta oss angående återlämning av garantin. Det kan du i sådant fall göra när alla resenärer som bokat sina resor till och med den 31 juli 2018 har kommit hem.

Deponerade medel

I samband med den nya resegarantilagen kan du också ordna med resegaranti som deponerade medel.  Vill du ordna din resegaranti på det sättet måste du lämna in en budget för resor och arrangemang som bokas från och med den 1 augusti och framåt. För tidigare bokningar gäller den gamla lagen vilket innebär att du i sådant fall kan behöva ställa resegaranti enligt både den gamla och den nya lagen. För att undvika att behöva ställa två garantier kan du välja att ändra din garanti först när alla resenärer som bokat den 31 juli eller tidigare har kommit hem. 

Fundera på vilken lösning som passar dig bäst. Vi kommer att fråga dig om hur du vill ordna din resegaranti nästa gång vi begär in uppgifter för den årliga prövningen.

Paketreselagen

Konsumentverket ansvarar för paketreselagen där en paketresa och ett så kallat sammanlänkat researrangemang definieras. I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som arrangörer och återförsäljare har gentemot sina resenärer.

Den nya lagen innebär bland annat: 

 • högre krav på den information som researrangören och återförsäljaren måste ge resenären innan han eller hon bokar paketresan  

 • delat ansvar mellan återförsäljare och arrangör vilket innebär att  återförsäljaren i vissa fall måste träda in i arrangörens ställe för att fullgöra avtalet gentemot resenären

 • nya krav vid behov av sjukvård 

 • nya krav på att assistera resenären om han eller hon får problem på sin resa

Har du frågor som rör detta eller andra delar av paketreselagen, kontakta Konsumentverket. 

11 oktober 2018