Resor som kräver resegaranti (gamla lagen)

Den gamla lagen om resegaranti gäller för resor bokade fram till och med den 31 juli 2018.

Resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Däremot omfattar resegarantin inte endagsresor.

Paketresor

En paketresa består av minst två av följande tjänster

  • transport
  • boende
  • turisttjänst (till exempel hyrbil, spa eller biljett till ett evenemang).

En paketresa kan alltså bestå av enbart hotell med biljett till en konsert, utan transport. Eller en flygbiljett och hyrbil, utan boende. Om boende inte ingår i resan måste resan pågå längre än 24 timmar.

Reglerna om resegaranti gäller för alla som arrangerar eller är återförsäljare av paket. Det spelar alltså ingen roll om du är en privatperson eller en juridisk person eller om du har vinstsyfte eller inte. Det spelar heller ingen roll om du har utformat arrangemangen i förväg eller skräddarsytt dem på resenärens fråga eller initiativ. Inte heller om du har delat upp paketresan i separata tjänster i samband med fakturering och betalning.

Du ska ha garanti för alla resenärer som köper paketresor av dig, oavsett om de är privatpersoner eller reser med sitt företag.   

Paketliknande resor

Även om transport och boende bokas separat kan de ibland omfattas av resegarantin. Tänk dig att du har en resebyrå på internet och får en bokning av hotell och flygresa från en och samma resenär, men via olika sökmotorer. Då kan resan räknas som paketliknande och omfattas av resegarantin, men bara om resenären är en privatperson.

Charterstolar

Resegarantin omfattar ibland en resa med bara transport. Som arrangör av paketresor kan man bryta ut resan, till exempel genom att erbjuda en flygstol på ett charterflyg. Då omfattas den av kravet på resegaranti om resenären är en privatperson.

Resor i samband med utbildning

Resegarantin omfattar också en resa med boende som en privatperson gör i samband med en utbildning. Även om boendet är gratis.

07 augusti 2018