Så här deponerar du medel hos oss

Du kan deponera medel hos oss för resor som bokas från och med 1 augusti 2018. En förutsättning är att du fått ett beslut från oss om att deponering är möjlig.

Så här går du till väga:

1. Läs igenom villkoren för att deponera medel hos oss.

2. Skicka in den nya/reviderade budgeten för bokningar från och med 2018-08-01 tillsammans med en anmälan där du under ”Övriga kommentarerer” uppger att du vill deponera medel”.

3. Tänk på att du kan behöva ställa resegaranti både enligt den gamla och den nya resegarantilagen parallellt. Det som avgör är när resorna bokats. (Den gamla lagen gäller till och med 2018-07-31 och den nya lagen gäller från och med 2018-08-01.)

4. När vi fått in din anmälan och budget fattar vi beslut om garantins storlek och skickar dig information om vart pengarna ska sättas in.

13 november 2018