Vanliga frågor om resegarantier för dig som arrangerar resor (gamla lagen)

Varför behövs resegaranti?

Resegarantin kan skydda dina resenärer om ditt researrangemang blir inställt eller avbrutet och resenärerna inte kan få tillbaka sina pengar från dig. Din garanti ska täcka alla utgifter dina resenärer har haft, alltså även avbeställningsskydd, anslutningsresor, kostnader för hemtransporter och andra tjänster som har ingått i avtalet. Om ditt arrangemang blir inställt ska resenärerna få tillbaka allt de har betalat. Om arrangemanget blir avbrutet ska de få tillbaka kostnaderna för den del av arrangemanget som uteblev.

Behöver jag ha resegaranti?

Ja, om du marknadsför, säljer eller återförsäljer något som omfattas av resegarantilagen.

Vad omfattas av resegarantilagen?

Resegarantilagen gäller för paketresor, paketliknande resor, charterstolar och utbildningsvistelser.  En paketresa består av minst två av följande tjänster: boende, transport och turisttjänst. En paketliknande resa består av en transport och en boendetjänst som visserligen är separata, men som bokas på ett sådant sätt att de liknar en paketresa. Ett exempel kan vara om du som internetresebyrå får en bokning av hotell och flygresa från en och samma resenär, men via olika sökmotorer. Med charterstol menas att du som paketresearrangör erbjuder en transport som sker tillsammans med en paketresa. En utbildningsvistelse är en resa med boende tillsammans med en utbildningsvistelse, även om boendet är gratis.

Hur mycket resegaranti ska jag ställa?

Både arrangörer och återförsäljare ska ha en resegaranti. Storleken på resegarantin beräknas individuellt och baseras på de uppgifter som du lämnar om din verksamhet till Kammarkollegiet. Faktorer som påverkar resegarantins storlek är bland annat hur många resenärer du har per månad, hur mycket dina resor kostar och hur lång tid före avresan resenären ska delbetala och slutbetala sin resa. Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang, kan du efter anmälan få undantag från skyldigheten att ställa garanti.

Vad kostar det att ställa resegaranti?

Du ställer resegaranti via en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. Du ska alltså inte betala in några pengar till Kammarkollegiet. Kostnaden för din garanti beror på de villkor du får hos din garantiutfärdare.

Hur skaffar jag resegaranti?

Du anmäler din verksamhet till Kammarkollegiet med hjälp av blanketterna Anmälan och Budget (gå till blanketterna). Bifoga även eventuellt marknadsföringsmaterial och resevillkor. Kollegiet beslutar sedan hur stort belopp du behöver ha i resegaranti.

Jag förmedlar bara andras paketresor, måste jag ändå ha resegaranti?

Ja, även återförsäljare ska ha en resegaranti. Även om du endast tar emot anmälningar och bokningar för en arrangörs räkning är du återförsäljare.

Måste jag ställa resegaranti för mina utländska resenärer?

Ja, även utländska resenärer omfattas av din resegaranti. Du ska därför ta med dessa i den budget som du lämnar in till Kammarkollegiet.

10 september 2018