Vad får du ersättning för?

Om din resa ställs in kan du få tillbaka det du betalat för den. Och om resan avbryts kan du få ersättning för de dagar som uteblivit.

Förutsättningen är att din researrangör lämnat in riktiga uppgifter till Kammarkollegiet och därför har tillräcklig garanti.

Det här ingår

Du kan få ersättning ur resegarantin för följande:

  • priset du betalat för resan till arrangören
  • avbeställningsskydd
  • vissa anslutningsresor
  • kostnader för hemtransporter
  • andra tjänster som ingått i avtalet.

Om resan avbryts ersätts du för den tid du förlorat. Låt säga att en tiodagars paketresa för 10 000 kronor avbryts efter sex dagar. Då kan du få tillbaka 4 000 kronor för de fyra dagar som uteblivit.

Det här ingår inte

Om du själv avbeställer resan får du inte ersättning, såvida det inte finns synnerliga skäl till det. Resegarantin ersätter inte heller

presentkort som du inte utnyttjat för en paketresa
tilläggstjänster som du köpt av någon annan än researrangören
förlorad arbetsinkomst
reseförsäkring
vaccinationer.

Om pengarna inte räcker till?

Om researrangören inte har tillräcklig garanti kanske pengarna inte täcker alla resenärers krav. Då får alla resenärer en lika stor procentuell andel av den beslutade ersättningen.

 

08 mars 2017