När gäller resegarantin?

Har du köpt en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang så gäller lagen om resegaranti. Reglerna gäller oavsett om du har köpt en färdig paketresa eller fått den skräddarsydd. Den gäller också om du valt olika resetjänster själv innan du har accepterat att betala.

Resegarantin gäller även om du köpt resan genom att en researrangör underlättar för inköp av andras tjänster så att information om resenären förs över till andra reseleverantörer. Det kallas länkat bokningsförfarande.

 

Vad räknas som paketresa?

En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

  • Passagerartransport
  • Inkvartering som inte är en integrerad del av en passagerartransport och inte är för bostadsändamål
  • Uthyrning av bil eller av motorcykel som kräver körkort med behörigheten A
  • En turisttjänst som till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang. Undantaget är om den är en integrerad del av någon av ovanstående resetjänster.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, men om boende inte ingår i resan måste den pågå längre tid än 24 timmar.

 

Sammanlänkat researrangemang

Sammanlänkade researrangemang är när resenären erbjuds att köpa flera tjänster från olika näringsidkare med separata avtal. Exempelvis köp av flygresa via ett avtal, hotellnätter via ett annat och utflykter via ett tredje avtal. I dessa fall är det den första researrangören, det vill säga den som underlättar alla de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget. Detta påminner om länkat bokningsförfarande som beskrivs ovan under paketresor men en väsentlig skillnad är att vid sammanlänkat researrangemang skickas inga uppgifter om resenären vidare från den första näringsidkaren.

 

I dessa fall gäller inte paketreselagen

Om resan eller arrangemanget anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer är inte paketreselagen och resegarantilagen tillämplig. Lagarna tillämpas heller inte om resan eller arrangemanget köps av en resenär som själv är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund för bokningen.

Läs mer:

Konsumentverket: Ny paketreselag - här är de viktigaste förändringarna

31 juli 2018