Rikets regalier

Vi har till uppgift att förvara och vårda rikets regalier och andra dyrbarheter. Föremålen förvaras sedan 1970 i Skattkammaren på Stockholms slott.

Rikets regalier är statlig egendom och består av rikssvärden, kungakronan, spiran, äpplet och nyckeln. Utställningen i Skattkammaren är öppen för allmänheten.

Fyra nyckelbevarare

I vårt särskilda ansvar ingår bland annat att utse fyra så kallade nyckelbevarare. För att kunna öppna en monter i Skattkammaren måste samtliga nyckelbevarare vara närvarande och låsa upp de fyra låsen.

I vårt uppdrag ingår även att ge tillstånd till att föremål tas ur Skattkammaren för att användas vid exempelvis en kunglig ceremoni. Om föremål ska lånas ut för andra ändamål, och förvaras på en annan plats, krävs regeringens medgivande.

Kungliga ceremonier

I samband med till exempel trontillträden och kyrkliga ceremonier inom kungahuset, som vigslar, begravningar och dop, placeras regalierna på så kallade hyenden på speciella regaliebord för att markera aktens betydelse.
(Hyende=kudde eller dyna)

Här nedan kan du se filmer om riksregalierna som tagits fram för att visas på vår Facebooksida