Riskhantering

Kammarkollegiet bistår myndigheter och stiftelser med statlig anknytning i riskhanteringsarbetet genom att ge riskhanteringsstöd.

Myndigheter får endast försäkra sig inom det statliga försäkringssystemet och får inte teckna försäkring hos enskilda försäkringsbolag.
Försäkringar

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

3 § Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys.

Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering på riksdagens webbplats

Riskkostnad

Myndigheter ska årligen beräkna riskkostnaderna, det görs genom att ställa skadekostnad mot skyddskostnad.

Riskhanteringsstöd

Kammarkollegiets riskhanteringsstöd är till för att underlätta myndigheters riskhanteringsarbete.

Riskhanteringsdag

En gång per år bjuder Kammarkollegiet in myndigheter och stiftelser med statlig anknytning till en riskhanteringsdag.