Kammarkollegiets Riskhanteringsdagar

Kammarkollegiet arrangerar årligen riskhanteringsdagar där myndigheter samt stiftelser med statlig anknytning erbjuds att delta för att utbildas inom området riskhantering.

Målsättningen är att du som deltagare ska få ta del av intressanta och stimulerande föreläsningar, praktiska fall och göra studiebesök.

Något ämne du önskar diskutera på Riskhanteringsdagarna?

För att vi på bästa sätt ska anpassa innehållet till det behov och intresse som finns hos målgruppen tar vi gärna emot förslag på ämnen och programpunkter. 

Nästa Riskhanteringsdag äger rum hösten 2019

Inbjudan och program publiceras våren 2019. Vill du ha en inbjudan skickad till dig, gör en intresseanmälan redan nu.

Intresseanmälan eller tips på teman

E-post till anmalan(at)kammarkollegiet.se

Frågor om Riskhanteringsdagen

E-post till riskhantering(at)kammarkollegiet.se

19 november 2018