Riskhanteringsstöd för myndigheter

Enligt Kammarkollegiets instruktion ska Kammarkollegiet biträda myndigheter och stiftelser i riskhanteringsarbetet.

Tillsammans med myndigheter och stiftelser med statlig anknytning arbetar vi för ett bra riskhanteringsarbete inom staten samt för en minskad skadekostnad. Detta genom att arbeta för att tillgodose det behov av riskhanteringsstöd som efterfrågas, samt att på eget initiativ arbeta med aktiva insatser.

Metodstödet Verksamhetsanalys 

Verksamhetsanalys är ett verktyg som hjälper myndigheterna att identifiera och prioritera eventuella brister i den egna verksamheten. 

Verktyget är uppdelat i kapitel med konkreta frågor som behandlas av användaren varefter en bruttolista genereras med identifierade brister. De identifierade bristerna prioriteras av användaren och tilldelas riskägare samt tidsplan. Verktyget sammanställer därefter i en tydlig rapport.

Metodstödet Verksamhetsanalys (Excel)

Ny version av metodstödet har publicerats 2018-12-10.

Presentation av metodstödet Verksamhetsanalys (pdf)

Lämna synpunkter på metodstödet Verksamhetsanalys (öppnas i nytt fönster, word)

Checklista för riskgenomgång

För att identifiera myndighetens risker vid en riskgenomgång har Kammarkollegiet ställt samman en checklista.

Checklista vid riskgenomgång (pdf)

10 december 2018