Riskkostnadsberäkning för myndigheter

Riskkostnaden kan liknas vid en årsredovisning inom riskhanteringsarbetet där kostnader som uppkommit under året redovisas.

Riskkostnad är summan av skadekostnad och skyddskostnad. Ur ett ekonomiskt perspektiv är syftet med riskhanteringsarbetet att minimera riskkostnaden. 

Gör en sammanställning av riskkostnaderna på er myndighet

Sammanställning av riskkostnad (Excel)

Hjälpmall för riskkostnadsberäkning (Excel)

04 september 2017