Ansök om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten oavsett om ni äger eller hyr lokalen.

Ta reda på om din organisation kan få statsbidrag

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan få statsbidrag.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioder 2022

Ansökningsperioder för 2022 kommer du att hitta här inom kort.

Ansökningsperioder 2021

 1. 1 januari – 15 mars
 2. 1 april – 15 juni
 3. 1 juli – 15 september, observera att för denna ansökningsperiod gäller nya villkor.

Så här ansöker du om statsbidraget

Innan du ansöker kan du förbereda dig genom att läsa:
Vanliga frågor och svar
Råd innan ansökan

 1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten Pdf, 396.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 396.3 kB)
 2. Ladda ner och fyll i blanketten för tillstånd från fastighetsägare Pdf, 63 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 63 kB). Fastighetsägaren ska godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.
 3. Skicka blanketterna och alla bilagor till:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Observera – för att vi ska kunna behandla din ansökan måste:

 • blanketten vara komplett ifylld
 • alla bilagor vara bifogade
 • ansökan komma in under en ansökningsperiod

Ansök för en tillfällig bevakningsinsats

Om ni har behov av bevakning för ett eller ett fåtal enskilda evenemang så finns nu en förenklad ansökningsblankett. Den här ansökan riktar sig till er som exempelvis vill söka bidrag för bevakning vid ett årsmöte eller ett barnkollo som ni arrangerar.

Statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder ska bidra till ett tryggare samhälle

I filmen får du information om vad statsbidraget är till för och exempel på vad för slags skyddsåtgärder du kan söka bidrag för.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17