Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Fastighetsägaren ska även godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.

Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd.

Ansökningsperioder

Året är uppdelat i fyra ansökningsperioder:

1 januari–15 mars
16 mars–15 maj
16 maj–15 oktober
16 oktober -

Perioderna kan komma att ändras utifrån tillgången på medel. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ansökningar som inkommer efter 15 oktober kommer att handläggas och beslutas löpande fram till årsskiftet.

Information in English

Om vår uppgift med säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Vi erbjuder en grundläggande säkerhetsutbildning. Utbildningen riktar sig till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser.

Utbildningen ges i samarbete med myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Nästa utbildning är 30 mars–1 april. Utbildningen hålls i Helsingborg. Sista anmälningsdag 2020-03-15.

Ta reda på mer om utbildningen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13