Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Om din organisation påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet, då kan ni ansöka om att få gå vår utbildning helt utan kostnad.

Utbildningen är ett samarbete mellan Kammarkollegiet och Myndigheten för stöd till trossamfund. Stöldskyddsföreningen, räddningstjänsten och Polismyndigheten är föreläsare.

Typ av utbildning: Grundläggande säkerhetsutbildning

Tid: 31 mars – 1 april 2020 klockan 9.00 – 16.30.
Dag 1 är det inskrivning mellan 8.30 – 09.00.
OBS! Klockslagen är preliminära och kan komma att ändras något.

Plats: Radisson blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16 i Helsingborg

Avgift: Utbildningen bekostas av staten och är avgiftsfri för deltagaren. Fika och vegetarisk lunch ingår. Boende och reseersättning ingår inte.

Intresseanmälan: Skickas till anmalan@kammarkollegiet.se och skriv ”Säkerhetsutbildning” i ämnesraden. Uppge namn, e-post, adress, mobilnummer, ert trossamfund/förening/stiftelse samt dess organisationsnummer och eventuella matallergier. Sista anmälningsdag är 15 mars 2020.

Text

Utbildningen är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Har organisationen inte någon utpekad säkerhetsansvarig kan exempelvis en fastighetsskötare, andlig ledare eller administrativ personal också vara en lämplig deltagare. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna i mån av plats. Utbildningen genomförs av professionella föreläsare som utbildar säkerhetschefer och motsvarande. Dessa dagar har ett begränsat antal platser så missa inte er chans att delta utan anmäl dig snarast. Om platserna tar slut är det först till kvarn som gäller.

Syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att arbeta med säkerhetsfrågor lokalt.

Utbildningsdagarna tar sikte på att skapa en bättre kunskapsgrund för dig som deltagare så att du efter utbildningen kan göra en relevant riskanalys över din egen verksamhet och därefter vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder. Även om inte utbildningen ger utrymme för att diskutera specifika problembilder som de deltagande organisationerna har så ger den dig goda möjligheter att nätverka med andra i samma situation under raster och luncher.

Trygghet och säkerhetsfrågor för civilsamhället

Efter utbildningsdagarna förväntas deltagarna ha kännedom om grundläggande säkerhetsfrågor, ha tillgång till relevant material och rutiner samt ha kännedom om relevanta aktörer för fortsatt arbete med säkerhetsfrågor nationellt, regionalt och lokalt. Möjlighet kommer att finnas för att få svar på frågor som är kopplat till just er specifika verksamhet.

Frågor?

Kontakta Martin Gälldin 054-22 12 38, martin.galldin@kammarkollegiet.se eller Eleonor Storm 054-22 12 49, eleonor.storm@kammarkollegiet.se.

Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11