Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Utbildningen är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser.

Utbildning under Coronapandemin

Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig så kommer vi att hålla en utbildning så snart som möjligt. Håll utkik efter tillfällen på den här sidan.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Har organisationen inte någon utpekad säkerhetsansvarig kan exempelvis en fastighetsskötare, andlig ledare eller administrativ personal också vara en lämplig deltagare. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna i mån av plats. 

Syftet med utbildningen

Syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att:

  • reflektera kring säkerhetsfrågor,
  • ge kunskap om lagar och riktlinjer samt
  • ge redskap för att lokalt arbeta med säkerhetsfrågor.

Dina kunskaper efter genomförd utbildning

Efter utbildningen ska du:

  • kunna göra en relevant riskanalys över din egen verksamhet
  • kunna vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder
  • ha kännedom om grundläggande säkerhetsfrågor
  • ha tillgång till relevant material och rutiner
  • ha kännedom om relevanta aktörer för fortsatt arbete med säkerhetsfrågor nationellt, regionalt och lokalt.

Möjlighet kommer också att finnas för att få svar på frågor som är kopplat till just er specifika verksamhet.

Utbildningsdagarna ger dig också goda möjligheter att nätverka med andra som arbetar med säkerhet i andra organisationer.

Föreläsare under utbildningen

Stöldskyddsföreningen, räddningstjänsten och Polismyndigheten är föreläsare under utbildningen.

Utbildningen är ett samarbete mellan Kammarkollegiet och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Har du frågor om utbildningen?

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17