Samtjänst vid medborgarkontor

Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan träffa avtal om samtjänst vid medborgarkontor.

Samtjänst innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting lämnar upplysningar och råd för varandras räkning till enskilda. De kan även handlägga vissa ärenden, t.ex. bostadstillägg och identitetskort.

Kammarkollegiet följer upp och ger råd

Kammarkollegiet följer upp att verksamheten bedrivs enligt lagen. Reglerna finns i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor och tillhörande förordning. Vi ger också råd och vägledning om hur man kan utforma samtjänstavtal och hur verksamheten ska bedrivas.

Myndigheter och kommuner som träffar avtal om samtjänst, eller ändrar avtalet, ska skicka en kopia till Kammarkollegiet. Statliga myndigheter ska dessutom lämna in verksamhetsrapporter till Kammarkollegiet varje år.
 

Lagen om samtjänst vid medborgarkontor (extern länk)

Förordningen om samtjänst vid medborgarkontor (extern länk)

Årlig verksamhetsrapport om samtjänstavtal

Årlig verksamhetsrapport om samtjänstavtal

Statliga myndigheter ska varje år lämna in en verksamhetsrapport om samtjänstavtal till Kammarkollegiet. Här hittar du information om vad verksamhetsrapporten ska innehålla.