Visa att du har ställt resegaranti

Genom att använda vår kostnadsfria banner på din webbplats, kan du visa dina resenärer att du har tagit ditt ansvar för deras trygghet och ställt garanti hos Kammarkollegiet.

Bannern finns i en storlek och du kan placera den där du vill på din ...

Läs mer

Resor som kräver resegaranti (gamla lagen)

Den gamla lagen om resegaranti gäller för resor bokade fram till och med den 31 juli 2018.

Resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Däremot omfattar resegarantin in...

Läs mer

Ny lag om resegaranti från 1 augusti

Den 1 augusti 2018 träder en ny resegarantilag i kraft som gör att konsumenternas skydd stärks. Det görs genom att flera tjänster än tidigare kan bilda en paketresa och att begreppet ”sammanlänkade researrangemang” introduceras. 

 

Resegaranti - Dundret Sweden AB har försatts i konkurs

Dundret Sweden AB (556602-0383) försattes i konkurs den 8 februari 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida
 

 

Just nu fungerar inte sökfunktionen

Kammarkollegiet håller just nu på att införa ett nytt IT-stöd för handläggning av resegarantier.

Du som arrangerar resor

Du som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ha resegaranti.

Den 13 juni fattade riksdagen beslut om en ny paketreselag och en ny resegarantilag som börjar gälla den 1 augusti 2018. 

Kravet på resegaranti ...

Läs mer

Du som ska resa

Om en del av din resa inte har levererats kan du söka ersättning hos oss på Kammarkollegiet. Resegarantin gäller för paketresor och sammanlänkade researrangemang i fall av insolvens, det vill säga om researrangörens verksamhet är nära konkurs.

... Läs mer