Resegarantier

Resegarantin kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Ett skäl kan vara att researrangören har gått i konkurs eller är nära att gå i konkurs.

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegara...

Läs mer

Resor som kräver resegaranti (gamla lagen)

Den gamla lagen om resegaranti gäller för resor bokade fram till och med den 31 juli 2018.

Resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Däremot omfattar resegarantin in...

Läs mer

Ny lag om resegaranti från 1 augusti

Den 1 augusti 2018 träder en ny resegarantilag i kraft som gör att konsumenternas skydd stärks. Det görs genom att flera tjänster än tidigare kan bilda en paketresa och att begreppet ”sammanlänkade researrangemang” introduceras. 

 

Resegaranti - Dundret Sweden AB har försatts i konkurs

Dundret Sweden AB (556602-0383) försattes i konkurs den 8 februari 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida
 

 

Just nu fungerar inte sökfunktionen

Kammarkollegiet håller just nu på att införa ett nytt IT-stöd för handläggning av resegarantier.

Frågor och svar

Svar på frågor om vad som gäller efter att den nya resegarantilagen trätt i kraft  den 1 augusti 2018. (Observera att den gamla lagstiftningen gäller för resor som bokats tidigare.)
 

1. Vilken lag om resegaranti gäller?
Den gamla och den...
Läs mer

Du som arrangerar resor

Du som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ha resegaranti. Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Den 13 juni fattade riksdagen be...

Läs mer