Frågor och svar om studentförsäkring

Vilka tider på dygnet gäller försäkringen?

Under skoltid samt direkt färd till och från skolan/praktikplatsen. Försäkringen gäller inte under din fritid, kom därför ihåg att även teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller under de timmar...

Läs mer

Studenter på svenskt universitet och högskola

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student.

Försäkringens omfattning

Personskadeförsäkringen för studenter är en o...

Läs mer