Statens inköpscentral

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. 

Vi ger stöd och vägledning till avropande myndigheter och leverantörer genom att erbjuda seminarier, webbinarier, nyhetsbrev och möjlighet till personlig kontakt. Besök vår webbplats avropa.se för mer information.

Våra ramavtal finns på avropa.se

Våra ramavtal finns på avropa.se

Statens inköpscentral har tecknat närmare 1 200 ramavtal inom drygt 40 ramavtalsområden. Vi publicerar information om förstudier, upphandlingar och ramavtal på webbplatsen avropa.se. Här finner du även praktisk vägledning, nyheter, samt datum för kommande aktiviteter. 

Om Statens inköpscentral

Om Statens inköpscentral

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

Läs vårt nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra upphandlingar, ramavtal och seminarier genom vårt nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant på avropa.se.

Seminarier och konferenser

Seminarier och konferenser

Statens inköpscentral erbjuder seminarier, webbinarier och konferenser som syftar till att informera om våra ramavtal och skapa en dialog med myndigheter och ramavtalsleverantörer.

Förstudier och upphandlingar

Förstudier och upphandlingar

I våra förstudier ges möjligheter för ramavtalsleverantörer och avropande myndigheter att delta i dialogen. Anmäl ditt intresse och läs mer om pågående upphandlingar på webbplatsen avropa.se