Vår organisation

Vår organisation

Verksamheten organiseras i en stabsfunktion och fyra enheter.

 • Enheten för IT-upphandling ansvarar för upphandlingar inom IT och telekom. 
   
 • Enheten för upphandling av varor och tjänster upphandlar övriga varor och tjänster.
   
 • Enheten för upphandlings- och avtalsjuridik ger juridiskt stöd i upphandlingsprocessen.
   
 • Ramavtalsförvaltning sköter förvaltningen av ramavtalen. 
   
 • Staben ansvarar för ekonomi, systemstöd och administration kopplat till upphandlingsprocessen.

Besök webbplatsen avropa.se för mer information. 

08 mars 2017