Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar

En förstudie syftar till att pröva om ett nytt ramavtalsområde ska upphandlas eller förnyas. För att få sakkunskap och erfarenhet av den vara/tjänst som kan komma att upphandlas anordnar Statens inköpscentral enkätundersökningar, intervjuer och möten med leverantörer och avropande myndigheter. 

Var gärna aktiv med att lämna synpunkter i förstudien, eftersom denna möjlighet inte finns när upphandlingen kommer in i upphandlingsprocessen. Vill du delta i en dialog med Statens inköpscentral är du välkommen att anmäla ditt intresse till våra upphandlare via webbplatsen avropa.se

Du kan läsa mer om våra pågående upphandlingar på avropa.se.

08 mars 2017