Våra ramavtal

Våra ramavtal

Statens inköpscentral har tecknat närmare 1 200 ramavtal inom drygt 40 ramavtalsområden. 

Vi upphandlar och förvaltar ramavtal inom följande områden: 

•    IT och telekom
•    kontor och inredning
•    resor och boende
•    skydd och säkerhet
•    transport och tjänstefordon
•    övriga tjänster.

Vårt uppdrag är att erbjuda ramavtal för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Detta innebär att vi noga prövar huruvida ett nytt ramavtalsområde ska upphandlas eller ej. Har du synpunkter på våra ramavtal eller förslag på nya ramavtalsområden är du välkommen att kontakta oss. 

Läs mer om våra ramavtal på webbplatsen avropa.se.

 

08 mars 2017