Webbplatsen avropa.se

Webbplatsen avropa.se

Statens inköpscentral publicerar information om förstudier, upphandlingar och ramavtal på webbplatsen avropa.se. 

Här finner du nästan 1 200 ramavtal som tecknats med närmare 700 unika leverantörer inom drygt 40 ramavtalsområden. Ramavtalsområdena har dessutom delats in i cirka 700 delområden. 

Vill du veta om din myndighets behov av varor eller tjänster tillgodoses i våra ramavtal?  Är du intresserad av att bli ramavtalsleverantör? Besök avropa.se för information om befintliga ramavtal, samt pågående och kommande upphandlingar. 

Nyheter gällande våra ramavtal publiceras dels på avropa.se och dels i nyhetsbrevet som ges ut varannan månad. 

Väl mött!

28 september 2017