Statlig utställningsgaranti

Den som anordnar en tillfälllig utställning i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader om föremål skadas eller försvinner. Det är Statens kulturråd som beslutar om utställningsgaranti. Kulturrådet ska hämta in yttrande från Kammarkollegiet i fråga om säkerhetskraven.

Om Kammarkollegiet avstyrker ansökan för att den som ordnar utsställningen inte uppfyller nödvändiga säkerhetskrav får Statens kulturråd inte bevilja någon garanti.

Skydd som garantin ger

Utställningsgarantin gäller normalt alla skador från det att föremålet tas från sin förvaringsplats hos utlånaren tills det åter är på plats eller har överlämnats till någon annan låntagare. Garantin omfattar alla moment under garantitiden, exempelvis nedpackning, transporter, uppackning, magasinering samt visning/utställning.

Garanti får under vissa villkor även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands.

30 januari 2018