Ansök om statsbidrag för flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Gränsen för bidrag per fordon är 5000 kr. 

Det första ansökningstillfället ägde rum 2018-11-19--2018-12-04.

Det kommer att finnas möjlighet att söka statsbidraget vid nya tillfällen. I samband med ett nytt ansökningstillfälle hittar du information på den här webbsidan. 

Du kan söka bidrag för fordon som har skrotats tidigast 2018-01-01. Fordonets ägare ska även ha felparkeringsavgifter på över 5000 kr.

Hur ansöker jag?

  1. Börja med att läsa Kammarkollegiets villkor för statsbidrag till kommuner för vissa skrotade fordon
  2. Fyll i ansökningsblanketten samt bilagan
  3. Skriv ut blanketten så du har den i pappersform
  4. Signera
  5. Scanna och mejla blanketten tillsammans med bilagan till skrotning@kammarkollegiet.se
I samband med att vi utlyser ett nytt ansökningstillfälle publicerar vi ansökningsblanketten här. 
 

Bakgrund

Regeringen har beslutat att staten ska lämna bidrag till kommuner för kostnader av flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Vi på Kammarkollegiet prövar ansökningarna och fördela statsbidraget.

Om du inte hinner ansöka vid ansökningstillfället i november 2018, kommer Kammarkollegiet att anordna flera tillfällen under 2019 efter regeringens beslut om fördelning av medel för ändamålet för budgetåret 2019.

05 december 2018