Ansök om statsbidrag för flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidrag lämnas med högst 5 000 kr per fordon.

Ansökan kan lämnas vid tre tillfällen under 2019. Nästa ansökningstillfälle är 2019-04-01–2019-04-15.

Därefter finns möjlighet att ansöka 2019-08-12–2019-08-26 och 2019-11-18–2019-12-02

Kommunen kan söka bidrag för fordon som har skrotats tidigast 2018-01-01. Fordonets ägare ska även ha felparkeringsavgifter på över 5000 kr.

Resultat första ansökningsomgången

Det första ansökningstillfället ägde rum 2018-11-19--2018-12-04.

Prövning av ansökningar för första ansökningsomgången avslutades den fjärde december 2018. Totalt var det 18 kommuner som sökte bidraget för sammanlagt 2 677 fordon. Av dessa uppfyllde 2 534 bidragskriterierna och totalt beviljat bidrag uppgick till 11 728 898 kr.

Hur ansöker jag?

  1. Börja med att läsa Kammarkollegiets villkor för statsbidrag till kommuner för vissa skrotade fordon
  2. Fyll i ansökningsblanketten samt bilagan
  3. Skriv ut blanketten så du har den i pappersform
  4. Signera
  5. Scanna och mejla blanketten tillsammans med bilagan till skrotning@kammarkollegiet.se

Den 15 mars 2019 publiceras ansökningsblanketten och bilagan här. 

Villkor för statsbidrag för flyttning, uppställning och skrotning av fordon (PDF)

Bakgrund

Regeringen har beslutat att staten ska lämna bidrag till kommuner för kostnader av flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Vi på Kammarkollegiet prövar ansökningarna och fördelar statsbidraget.

Regeringen har avsatt 25 347 000 kr för budgetåret 2019. Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel. Om tillgängliga medel understiger det totala belopp som kan beviljas kommer bidraget att sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas bidrag.

11 januari 2019