Stiftelser och permutation

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. Vi prövar även ändringar av föreskrifter i gåvobrev och testamenten. Att ändra en stiftelses föreskrift kallas permutation.

Stiftelser

Stiftelser

Ansök om att ändra föreskrifter för en stiftelse och hitta uppgifter om ansökningsavgift.

Permutation i övrigt

Permutation i övrigt

Ändringar i föreskrifter i till exempel gåvobrev och testamenten som inte rör stiftelser.