Ansökan om permutation

När man ansöker om permutation ska det tydligt framgå vilka föreskrifter som ska upphävas eller på vilket sätt de ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför permutation behövs (skäl för ansökan). Se mer under sidan Förutsättningar för permutation.

Ansökningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan. Blanketten gäller även för stiftelser, men det går bra att använda den och då inte fylla i de uppgifter som avser stiftelser.

Handlingar som ska skickas till Kammarkollegiet tillsammans med ansökan:

  • Kopia av gåvobrevet eller den handling där villkoren för gåvan finns angivna
  • Kopia av eventuella permutationsbeslut
  • Om ombud anlitas ska fullmakt i original ges in

Ansökan om permutation skickas till:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Documents

Dokument och blanketter
Namn
Ansökningsblankett för permutation (PDF, 155 KB)
08 mars 2017