Ansökningsavgift

Avgiften för en ansökan om permutation är 8 500 kr.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 när ansökan lämnas in. Ange givarens namn vid inbetalningen.

 

08 mars 2017