Ansök om auktorisation

Ansök om auktorisation

Längst ner på sidan kan du ansöka om auktorisation som tolk eller översättare. Innan du ansöker är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Vem är auktorisationsprovet till för?

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov som riktar sig till dig som är erfaren tolk respektive översättare. För att bli auktoriserad ställs höga krav på kunskaper och färdigheter inom tolkning respektive översättning.

Läs mer här om vad som ingår i tolkprovet

Läs mer här om vad som ingår i översättarprovet

När kan jag ansöka?

Kommande auktorisationsprov

KompetensAnsökanProvSpråk
Auktoriserad tolkOktober 2017Februari 2018Samtliga språk*
Auktoriserad tolkJanuari 2018Maj 2018Arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska
Auktoriserad tolkApril 2018September 2018Samtliga språk*

Rättstolk

Oktober 2017Februari 2018Samtliga språk*
RättstolkApril 2018September 2018Samtliga språk*

Sjukvårdstolk

Oktober 2017Februari 2018Samtliga språk*

Sjukvårdstolk

April 2018September 2018Samtliga språk*
TranslatorApril 2018September 2018Samtliga språk*
*Kammarkollegiet kan besluta om eventuella begränsningar av språk inför varje provtillfälle när ansökningsperioden löpt ut.

Du kan ansöka till och med sista ansökningsdagen för det prov som ges närmast i tiden. Mer information om varje provtillfälle finns i kalendern.

OBS! Kammarkollegiet tar inte emot ansökningar efter att ansökningstiden gått ut.

Auktorisationsprov för tolkar ordnas årligen på våren och på hösten. Sista ansökningsdag till vårens prov är den 31 oktober. Sista ansökningsdag till höstens prov är den 30 april.

I maj 2018 ordnar Kammarkollegiet ett extrainsatt auktorisationsprov för tolkar i arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Ansökan är öppen 1-31 januari 2018.

Prov för speciell kompetens som rättstolk respektive sjukvårdstolk ordnas på våren och hösten med ledning av inkomna ansökningar.

Auktorisationsprov för översättare ordnas årligen varje höst. Sista ansökningsdag är den 30 april samma år.

Vilka handlingar ingår i ansökan?

För att Kammarkollegiet ska pröva din ansökan om auktorisation måste du fylla i ett ansökningsformulär och betala en ansökningsavgift på 2 300 kr till bankgiro 126-7152. Skriv personnummer och namn som meddelande vid inbetalning. Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503. Du behöver också mejla in eller posta ett personbevis från Skatteverket.

Endast fullständiga ansökningar prövas. Om det saknas en skriftlig ansökan eller om du inte betalar ansökningsavgiften inom föreskriven tid får du inte göra provet.

Vilka regler gäller för att återta ansökan?

Din ansökan är bindande. När du har lämnat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att Kammarkollegiet tar upp din ansökan om auktorisation för prövning. Kammarkollegiet återbetalar din ansökningsavgift endast om det finns särskilda skäl till det.

Hur ansöker jag om muntligt omprov?

Om du har blivit underkänd i det muntliga provet har du rätt till ett muntligt omprov. Kontakta oss per e-post om du vill ansöka om muntligt omprov.

08 december 2017