Auktorisationsprov för tolkar

Auktorisationsprov för tolkar

Auktorisationsproven består av ett skriftligt och ett muntligt prov. När du är auktoriserad kan du även gå upp i prov för speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk.

26 mars 2018