Provet i sjukvårdstolkning

Provet i sjukvårdstolkning

För att bli tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk krävs att du redan är auktoriserad i språket.

I det skriftliga provet ingår följande:

  • Realiaprov med 25 frågor inom ämnesområdena hälso- och sjukvård
  • Terminologiprov med 100 sjukvårdstermer som ska översättas från svenska till tolkspråket

Gränsen för godkänt resultat är 60 poäng av 75 möjliga i reliaprovet och 255 poäng av 300 möjliga i terminologiprovet.

I det muntliga provet ingår följande moment:

  • Tolkning i en vårdsituation som avser kroppslig sjukdom (rollspel)
  • Tolkning i en vårdsituation som avser psykiatriskt eller socialmedicinskt sjukdomsfall (rollspel)
20 november 2018