Behörighetskort för tolkar

Du som är auktoriserad tolk och/eller registrerad som utbildad tolk i vårt nationella tolkregister är välkommen att beställa ett behörighetskort.

Behörighetskortet visar om du är auktoriserad eller registrerad tolk

Att ha ett behörighetskort gör att du kan visa dina kunder att du är auktoriserad tolk och/eller registrerad som utbildad tolk. Behörighetskortet innehåller den här informationen:

 • om du är auktoriserad tolk eller registrerad som utbildad tolk
 • foto på dig
 • ditt tolknummer
 • ditt efternamn
 • ditt förnamn
 • vilket språk du är auktoriserad i och om du har speciell kompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk alternativt vilken typ av utbildning och språk du har registrerat
 • giltighetstid
 • Kammarkollegiets logotyp
 • personnummer (på baksidan)

Behörighetskortet är inte en legitimation. Du ska på begäran även kunna visa upp giltig legitimation tillsammans med behörighetskortet.

De här kan beställa ett behörighetskort

Du som är auktoriserad tolk kan beställa ett behörighetskort för varje språk.

Du som är registrerad som utbildad tolk kan beställa ett behörighetskort för varje språk och typ av utbildning som finns registrerat i det nationella tolkregistret.

Beställning av behörighetskort

När du gör ansökan ska du ladda upp ett professionellt digitalt foto. Ha fotot redo på din dator innan du fyller i ansökan.

Läs listan med krav på fotot. Om fotot inte uppfyller kraven kommer vi inte att kunna utfärda ett behörighetskort.

De här kraven på fotot gäller:

 • fotot ska vara nytaget och likt dig
 • fotot ska ha bra skärpa och hög upplösning
 • fotot ska vara i färg
 • fotot ska ha en enhetlig och ljus bakgrund utan skuggor
 • ansiktet ska vara fotograferat framifrån och jämnt belyst
 • hela ditt huvud ska synas och fylla ut större delen av fotot
 • du får inte bära någon huvudbonad, alltså ingen hatt eller keps
 • ögonen ska synas tydligt, solglasögon är inte tillåtet

Exempel på hur fotot ska vara taget:   

  

Beställ behörighetskort

Observera att du måste börja om från denna länk om du loggar ut från formuläret. 

Kostnad

Behörighetskortet kostar 256 kronor, inklusive moms och postförskottsavgift inom Sverige.

Din beställning av behörighetskort är bindande. Om du inte hämtar ut ditt behörighetskort inom den tid du har fått meddelad från postombudet skickas försändelsen tillbaka till tillverkaren. Du måste då meddela Kammarkollegiet på e-post tot@kammarkollegiet.se om du vill ha ditt behörighetskort skickat igen. Det kostar då 405 kronor, dvs. 256 kronor för det beställda kortet plus en avgift på 149 kronor som motsvarar de kostnader tillverkaren har haft för porto och administration.

Du är alltid skyldig att betala för den beställning du gjort. Det innebär att du kommer att få en faktura på 256 kronor även om du inte hämtar ut kortet respektive 405 kronor om du inte hämtar ut det andra gången.

13 juni 2018