Förklaring till filtreringsalternativen i Nationellt tolkregister

Förklaring till filtreringsalternativen:

 • Auktoriserad tolk
  Har genomgått kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • Rättstolk
  Auktoriserad tolk med specialistkompetens som rättstolk. Har förutom grundläggande auktorisation genomgått specialistprov med inriktning mot rättstolkning. Står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • Sjukvårdstolk
  Auktoriserad tolk med specialistkompetens som sjukvårdstolk. Har förutom grundläggande auktorisation genomgått specialistprov med inriktning mot sjukvård. Står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • Tolk, talade språk (universitet) steg 1
  Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng) bestående av kursen Tolkning i offentlig sektor som från och med 2017 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 • Tolk, talade språk (universitet) steg 2
  Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng) bestående av kursen Tolkning i offentlig sektor II som från och med 2017 bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
  Tolkutbildningen på grundnivå (90 högskolepoäng) bestående av Tolkning och översättning I, Tolkning II och Tolkning – kandidatkurs som sedan 2012 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 • Tolk, teckenspråk (universitet)
  Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (180 högskolepoäng) som sedan 2013 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 • Konferenstolk (universitet)
  Konferenstolkutbildningen på avancerad nivå (60 högskolepoäng) som sedan 1993 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 • Tolk, talade språk (folkbildning)
  Den sammanhållna grundutbildningen för tolkar i talade språk som från och med 2005 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  Teckenspråks- och dövblindtolk (folkbildning)
 • Den sammanhållna grundutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar som från och med 2006 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Skrivtolk (folkbildning)
  Utbildningen för skrivtolkar som bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet från och med 2009 till och med juni 2012 och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.
30 oktober 2018