Kontakta Offentligrättsliga enheten

Skicka e-post till tot@kammarkollegiet.se

Om du skrivit ett auktorisationsprov för tolkar, rättstolkar eller sjukvårdstolkar får du besked om resultatet efter två månader.

Om du skrivit ett auktorisationsprov för översättare får du besked om resultatet efter tre månader.

12 februari 2018