Kontakta Offentligrättsliga enheten

Skicka e-post till tot@kammarkollegiet.se

Observera:

  • Om du skrev auktorisationsprovet för tolkar/rättstolkar/sjukvårdstolkar den 20-21 september 2017 får du besked om resultatet inom två månader.
  • Om du skrev auktorisationsprovet för översättare den 21 september 2017 får du besked om resultatet inom tre månader.
12 oktober 2017