Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

När du ska förmedla eller beställa en tolktjänst rekommenderar vi dig att säkerställa tolkens identitet och kompetensnivå. I vårt tolkregister hittar du information om tolken är auktoriserad eller är registrerad som utbildad tolk.

I samband med beställning av en tolk rekommenderar vi dig att:

  1. Begära legitimation och behörighetskort och notera uppgifterna. Om tolkning sker via telefon begär motsvarande säker identifiering.
  2. Kontrollera om tolken är auktoriserad eller registrerad som utbildad tolk. Tolknummer, språk och kompetensnivå hittar du i vårt tolkregister. Om tolken saknas i webbregistret, ring eller mejla oss för mer information.
  3. På förekommen anledning vill vi be dig säkerställa att all information från Kammarkollegiet kommer från mejladresser som slutar på @kammarkollegiet.se och inget annat. 

Du är välkommen att kontakta oss på:
telefon 08-700 08 00, eller e-post tot@kammarkollegiet.se

_________________________________________________________

Kammarkollegiet rekommenderar enhetliga förkortningar av kompetensnivåer för tolkar i hela branschen.

Kammarkollegiet och Domstolsverket delar in tolkar på det här sättet:     

RT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som rättstolk
ST – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk
AT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk
UT – av Kammarkollegiet registrerad utbildad tolk
ÖT – övrig tolk

Det är Kammarkollegiets uppdrag att bedöma om ett utbildningsbevis berättigar till registrering som utbildad tolk (UT).

Tolkar som ansökt om registrering som utbildad tolk eller som godkänts vid Kammarkollegiets auktorisationsprov för tolkar, finns sökbara i vårt webbregister. Ett fåtal auktoriserade tolkar saknas i webbregistret eftersom de inte samtyckt till publiceringen på nätet. För att verifiera dessa tolkars kompetens och uppgifter ber vi er kontakta oss per telefon eller e-post.

05 juni 2018