Vid dödsboanmälan

När dödsboet inte har några nämnvärda tillgångar utan det går jämt upp med kostnader för begravning, kan socialnämnden göra en dödsboanmälan till Skatteverket istället för en bouppteckning.
Ärvdabalken 20 kapitel 8a § Länk till annan webbplats.

Gravrättsinnehavare

 • Allmänna arvsfonden
  Om Arvsfonden ska vara gravrättsinnehavare måste det finnas en släktutredning som visar att det inte finns några släktarvingar.
  Skicka in släktutredning och gravbrev till Arvsfonden.
 • Annan
  Om någon annan än Arvsfonden är gravrättsinnehavare ska gravbrevet skickas till denne.

Gravsättning

 • Informera Arvsfonden om var den avlidne är gravsatt oavsett typ av gravsättning.
 • Skicka in gravbrevet när Arvsfonden är gravrättsinnehavare, eller intyg om gravsättning i minneslund, till Arvsfonden för förvaring.
 • Vid askgravplats tecknas inget skötselavtal men Arvsfonden betalar en engångskostnad för plakett med den avlidnes namn som placeras på askgravplatsen.

Om socialnämnden fått fullmakt att avveckla dödsboet

 • Skicka in en kort ekonomisk sammanställning över dödsboets ekonomi och de transaktioner som gjorts efter dödsfallet till Arvsfonden, om Arvsfonden givit socialnämnden fullmakt att avveckla dödsboet. 

Kontakta oss

 • Post
  Kammarkollegiet
  Arvsfondsavdelningen
  Arvsenheten
  Box 2218
  103 15 Stockholm