Registrera nya uppdrag i e-tjänst vid inkasso

Det här är en lathund för registrering av nya uppdrag inkassos e-tjänst.

Efter inloggning via e-tjänsten klicka Inkasso > Registrera ärende.

 • Kontrollera att rätt uppdragsgivare anges
 • Fältet Fordranstyp ska lämnas blankt
 • Kundnummer: er identifiering av motparten med annat än person- eller organisationsnummer.
Inkasso steg 1

Uppgifter om motparten

 • Välj Typ (Privat eller Företag)
 • Fyll i Personnr ÅÅMMDD-NNNN eller organisationsnr. Klicka på förstoringsglaset. Finns motparten i Kamk:s system hämtas namn- och adressuppgifter. Om inte:
 • Fysisk person anges med tilltalsnamn (om detta är känt) eller samtliga förnamn samt efternamn. Om personen är enskild näringsidkare anges firmanamnet exempelvis ”m.u.f. Nisses Plåt och Svets”, efter efternamnet.
 • Juridisk person anges med firmanamn i vilken ingår AB, HB, KB el. likn. Ange firmanamn enligt bolagsregistret
 • Fyll i övriga begärda uppgifter, gärna även känd telefon och e-post
 • Postnr anges utan något mellanslag
 • Tabba och systemet hämtar orten.
Inkasso steg 2

Är flera solidariskt ansvariga, klicka på Fler gäldenärer

Inkasso steg 3

Uppgifter om fordran

 • Fakturanummer: om fakturanummer inte finns anges exempelvis ert diarienummer
 • Grunden för fordran anges tydligt vid Fordran avser, t.ex. ”avgift för extra offentlig kontroll enligt Länsstyrelsens beslut (datum)”
 • Fakturadatum: dag för beslutet
 • Fältet Skuldgrupp ska lämnas blankt.
Inkasso steg 4

Finns flera krav, klicka på Fler fordringar.

Kostnadsuppgifter

Fältet ska lämnas tomt.

Inkasso steg 4

Om handlingarna bifogas ska de laddas upp som filer

Klicka på Ladda upp fil och markera aktuell fil.

Inkasso steg 5

Spara

 • När ärendet är registrerat, klicka på Spara. Ärendet bevaras i en journal och kan granskas innan det sänds till Kamkollegiet.
 • Registrera nästa ärende. Klicka på Spara.
 • När samtliga ärenden är registrerade sänds ärendejournalen till Kamkollegiet.
Inkasso steg 6

Gå till inkassos e-tjänst för att registrera nya ärenden

I e-tjänsten kan du även granska ärenden, hämta statistik, rapporter och redovisningar.

Driv in en fordran

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13