Ändra dina inkomstuppgifter (för konstnärer)

Vi betalar ut stöd till dig som är konstnär och som har beviljats statlig inkomstgaranti innan år 2010.

Du kan skicka in en särskild ansökan om inkomstgaranti till oss:

  1. Om du inte beskattats eller varit bosatt i Sverige under det senaste beskattningsåret.
  2. Om du kan visa att du kommer att ha en väsentligt lägre inkomst i år än under det senaste beskattningsåret.

Storlek på stödet

Hur mycket du får i stöd avgörs av din övriga inkomst. Som högst går det att få fem gånger ett prisbasbelopp per år.

Stödet minskar i förhållande till dina andra inkomster, vilket innebär att garantin helt faller bort om inkomsten är högre än 301 467 kr.

Om vår uppgift och förordningen den vilar på

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-16