Ansök om elpriskompensation

Här kan nätföretag ändra redan utbetald elpriskompensation för december 2021 - februari 2022 samt för mars 2022.

Regeringen har avsatt 7,5 miljard för en kompensation till hushåll med en elförbrukning över 700 kWh per månad under perioden december 2021 till och med februari 2022. Därefter har regeringen beslutat om ytterligare 920 miljoner och 550 miljoner till hushåll i mellersta och södra Sverige med förbrukning över 400 kWh för mars. Nätföretag kan ansöka om medel för att betala ut kompensationen till elanvändare för ökad elförbrukning i permanent- och fritidsboende.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioderna för december 2021-februari 2022 och för mars 2022 har nu stängt. Har du frågor, kontakta elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Har du som privatperson frågor om hur du får kompensationen?

För att få svar på var, när och hur behöver du vända dig till ditt nätbolag.

Kammarkollegiet betalar inte ut kompensationen till privatpersoner utan till nätbolagen. Det är ditt nätbolag som ska ersätta dig som privatperson.

Förbered inför redovisningen

Förbered nätföretagen inför redovisning av elpriskompensation och ta reda på mer om den administrativa ersättningen.

Det här händer när ansökan skickats in

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-01