Ansök om elpriskompensation

Här kan nätföretag ansöka om elpriskompensation för december 2021 - februari 2022 samt för mars 2022.

Regeringen har avsatt 7,5 miljard för en kompensation till hushåll med en elförbrukning över 700 kWh per månad under perioden december 2021 till och med februari 2022. Därefter har regeringen beslutat om ytterligare 920 miljoner till hushåll i mellersta och södra Sverige med förbrukning över 400 kWh för mars. Nätföretag kan ansöka om medel för att betala ut kompensationen till elanvändare för ökad elförbrukning i permanent- och fritidsboende.

Regeringen har den 12 maj 2022 fattat beslut om att avsätta 920 miljoner kronor för:

  • En modifierad elpriskompensation för mars 2022.
  • Elpriskompensation för december 2021-februari 2022 för de ärenden vi inte kunnat handlägga under det tillfälliga glappet i överföringen av medel från regeringen.

Medlen finns tillgängliga hos oss på Kammarkollegiet under vecka 20. Vi kommer då att:

  • Skyndsamt handlägga ärenden som kommer in för tiden december-februari.
  • Förordningen börjar gälla den 1 juni 2022. Samma dag öppnar vi ansökan om kompensation för mars.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för mars 2022

Ansökan för mars öppnar 1 juni och är öppen till och med den 31 augusti 2022.

Här hittar du information om hur du ansöker eller ändrar uppgifter om elpriskompensation för mars 2022

Ansök för december 2021-februari 2022

Ansökningsperioden för december 2021 - februari 2022 är öppen till och med den 30 juni 2022.

Här hittar du information om hur du ansöker eller ändrar uppgifter om elpriskompensation för dec 2021-feb 2022

Har du som privatperson frågor om hur du får kompensationen?

För att få svar på var, när och hur behöver du vända dig till ditt nätbolag.

Kammarkollegiet betalar inte ut kompensationen till privatpersoner utan till nätbolagen. Det är ditt nätbolag som ska ersätta dig som privatperson.

Förbered inför redovisningen

Förbered nätföretagen inför redovisning av elpriskompensation och ta reda på mer om den administrativa ersättningen.

Det här händer när ansökan skickats in

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-18