Ändra elpriskompensation för perioden dec 2021 – feb 2022

Här kan nätföretag ändra uppgifter om redan utbetald elpriskompensation för december 2021 - februari 2022.

Samtliga nätföretag som uppfyller förordningen har nu ansökt om elpriskompensation för perioden december 2021-februari 2022. Har du frågor om vilka som är behöriga att söka, kontakta elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Ändra uppgifter om redan utbetald elpriskompensation

Nätföretaget kan ändra uppgifter för perioden dec 2021-feb 2022 senast den 31 oktober 2022.

Nätföretaget ska fylla i om fler eller färre uttagspunkter ska kompenseras per månad i respektive intervall i förhållande till den ursprungliga ansökan.

Anmäl ändring för december 2021-februari 2022 i e-tjänsten. För att kunna anmäla ändring behöver du ha tillgång till svenskt bank-id.

Kvalitetssäkra dina uppgifter då ändring endast bör göras en gång.

I e-tjänsten behöver den som skickar in ansökan ha tillgång till ett svenskt bank-id.

Uppgifter att ha till hands i e-tjänsten

  1. Företagets organisationsnummer.
  2. Uppgifter om kontaktperson.
  3. Kammarkollegiets diarienummer.
  4. Betalningsinformation om den är annan än den som lämnades vid den ursprungliga ansökan.
  5. Uttagspunkter för december 2021-februari 2022 som ska ändras i respektive kWh-intervall.
  6. Ansökan ska signeras av firmatecknare med giltig e-legitimation. För att vi ska kunna skicka ansökan till firmatecknaren för underskrift behöver du skriva in hens personnummer och e-postadress.

Min sida med din ansökan

Den som har ansökt om elpriskompensation i e-tjänsten hittar ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Om du skickar in ansökningar och ändringar för bägge ansökningsperioderna hittar du alla dessa ärenden på Min sida. Inloggning sker med ditt bank-id.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-23