Ansök eller ändra elpriskompensation för mars 2022

Här kan nätföretag ansöka om elpriskompensation för mars 2022, samt ändra uppgifter om redan utbetald elpriskompensation för samma period.

Ansökan

Ansökan för mars 2022 kan göras under tiden 1 juni - 31 augusti 2022.

I e-tjänsten behöver den som skickar in ansökan ha tillgång till ett svenskt bank-id.

Vi öppnar e-tjänsten för ansökan här den 1 juni 2022.

Uppgifter att ha till hands i e-tjänsten

1. Företagets organisationsnummer. I e-tjänsten går det att välja mellan att hämta uppgifter om företaget från Bolagsverkets register eller om fylla i uppgifterna själv. Om du väljer att fylla i uppgifterna själv behöver du även ha tillgång till företagets adress, telefonnummer och e-postadress.

2. Uppgifter om kontaktperson.

3. Kammarkollegiets diarienummer för ansökan dec 2021 - feb 2022.

4. Betalningsinformation. Om den är annan än den som lämnades för ansökan för dec 2021-feb 2022. Om du väljer bankkonto och inte gjort det tidigare behöver du ladda upp ett intyg som bekräftar att det är nätföretagets konto.

5. Antal uttagspunkter per mars 2022 som ska kompenseras i respektive kWh-intervall. Vid beräkningen av antal uttagspunkter ska förbrukningen avrundas nedåt till närmaste heltal.

6. Signering. Ansökan ska signeras av firmatecknare med giltig e-legitimation. För att vi ska kunna skicka ansökan till firmatecknaren för underskrift behöver du skriva in hens personnummer och e-postadress.

Ändra uppgifter om redan utbetald elpriskompensation (mars)

Nätföretaget kan ändra den utbetalda elpriskompensationen för mars 2022 senast den 31 oktober 2022. Nätföretaget ska fylla i om fler eller färre uttagspunkter ska kompenseras per månad i respektive intervall i förhållande till den ursprungliga ansökan.

Anmäl ändring för mars 2022 i e-tjänsten. För att kunna anmäla ändring behöver du ha tillgång till svenskt bank-id.

Kvalitetssäkra dina uppgifter då ändring endast bör göras en gång.

Här kommer e-tjänsten att publiceras.

Uppgifter att ha till hands i e-tjänsten

  1. Företagets organisationsnummer.
  2. Uppgifter om kontaktperson.
  3. Kammarkollegiets diarienummer.
  4. Betalningsinformation om den är annan än den som lämnades vid den ursprungliga ansökan.
  5. Uttagspunkter i mars som ska ändras i respektive kWh-intervall.
  6. Ansökan ska signeras av firmatecknare med giltig e-legitimation. För att vi ska kunna skicka ansökan till firmatecknaren för underskrift behöver du skriva in hens personnummer och e-postadress.

Min sida med din ansökan

Den som har ansökt om elpriskompensation i e-tjänsten hittar ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Om du skickar in ansökningar och ändringar för bägge ansökningsperioderna hittar du alla dessa ärenden på Min sida. Inloggning sker med ditt bank-id.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-17